SOA’nın Getirdikleri (Götürdükleri?)

click to comment

Peki ama, neden SOA’ya geçmek isteyelim? Ya da, SOA bize ne kazandırır?

SOA’nın en temel tanımı, “değişen ve yeni ortaya çıkan iş ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için bilgi-işlem kaynaklarının yeniden organize edilmesi” şeklinde. Pekala, işletmenin stratejik kararlarını veren kişiler, daha açık konuşmak gerekirse, bütçenin altına imza atan insanlar için bilgi-işlem kaynaklarının hangi yaklaşıma sahip olduğu ne kadar önemlidir? Eskisi gibi Excel dosyalarını maille göndermek ya da intranete yeni uygulama eklemek yerine, neden Kurumsal Servis Yolu (ESB) gibi birşey kuruma eklensin? Birsürü iş analistini, bilgi-işlem ekibini meşgul edecek bir çalışmanın ve maliyetin altına girmenin anlamı ne olabilir?

Bilgi-işlem çalışanlarının, yani gerçek anlamda farklı sistemlerin entegrasyonuyla uğraşan, dağınık veri yapısı ve karmaşık uygulamalar havuzu üzerinde uygulamalar geliştirmeye çabalayan kişilerinin SOA’ya yakınlık duyması oldukça normal, sık rastlanılır bir durum. Ama yeterli değil.

Bu düşünceler ışığında Serge Thorn, bilgi-işlem yapısını SOA’ya taşımaya iten ve gerçek iş ihtiyaçlarını idafe eden bazı etkenleri listelemiş. Bunları SOA’ya giriş kapıları olarak düşünmek de mümkün. Ben aynı maddeleri sıralarken biraz daha genişletmeye çalışacağım :

  1. Bir iş süreçleri yönetim sisteminin (BPMS) kuruma kazandırılma çalışması. Gerçek anlamda iş süreçleri yönetim sistemleri, ancak kurumun dağınık sistemlerindeki anlık bilgiye ulaşabiliyor, farklı teknolojilerdeki uygulamalarını tetikleyebiliyor ise yararlıdır. Bu açıdan kurumun veri ve uygulamalarının üzerinde, standart teknolojilerle yaratılmış bir SOA şemsiyesi iş süreçlerinin hızlı yaratılmasını ve doğru işletilmesini destekleyen bir konumda olacaktır. Örneğin sürecin bir aktivitesinde Mainframe uygulamasından alınan bilginin, veritabanından alınan veriyle harmanlanmış hali gerekiyorsa, tüm bunları hızla gerçekleştiren bir ESB anlamlı olacaktır.
  2. Bileşke uygulamalar yaratmak ya da varolan portalleri geliştirmek. Kurumun sahip olduğu veri kaynaklarını, uygulamalarındaki bilgiyi tüketebilen bağımsız parçalardan oluşan uygulamalar. Örneğin müşteri bilgisini CRM paketinden alan bir parça ile telefon numarasını TTRehber sistesinden alan bir parçanın beraber kullanımı.
  3. Eski ya da kapalı sistemlerde yatan değerli uygulamaların, verinin yeni teknolojilerle beraber çalışabilir hale getirilmesi. Bugün birçok kurum halen AS/400 üzerinde uygulamalar koşturmakta ama destek, entegrasyon sıkıntısı yaşamaktadır. Benzer şekilde, kurumlar için önemli olan ERP, CRM gibi paket uygulamalarının birbirleriyle ve diğer sistemler entegrasyonu problem teşkil etmektedir. Burada SOA’nın getirdiği Legacy Modernizasyon yaklaşımı da işletmeleri SOA’ya taşıyan adımlardan olacaktır.
  4. Bilgi sadece kurum içinde değil kurumlar arasında da dolaşmaktadır. En uygun yapı olması nedeniyle bu bilgi XML olarak taşınmaktadır. Problem bu bilginin güvenli bir şekilde taşınması olduğu kadar bu bilginin yaratılması ve tüketilmesi şeklinde de gündeme gelmektedir. Basel II gibi düzenlemeler de bilgi taşınmasını tetiklemekte ve hızlı, esnek şekilde bilgiyi yaratabilen, sunabilen ve tüketebilen SOA yapısını desteklemektedir.

Tüm bu nedenler SOA’ya girişi destekleyen adımlar olarak görülebilir. SOA’nın gerçek anlamda işletmeye katacaklarını ortaya koymak ise biraz daha profesyonel yaklaşımı gerektiriyor. SOA Value Assessment bu tür bir yaklaşım. Kurumların SOA ile kazanabilecekleri görmeleri için ücretsiz değerlendirmeler sunan Forrester Research ve Software AG‘nin bir çalışması.

SOA’nın eğer doğru bir metodolojiyle ve araçlarla gerçekleştirilirse iş ve bilgi-işlem anlamında değer katacağı kuşkusuz ama bu değeri kağıt üzerinde de ifade edebilmek işletmeler için anlamlı olacaktır.

2 Comments

  1. merhabalar;SOA kavramı ile yeni tanışan biriyim. bu açıkladığınız maddeleri 2. maddedeki ttrehber örneği gibi örneklerle ve biraz daha yayarak açıklarsanız sevinirim. Teşekkürler.

  2. @onur,1. madde de bir BPM ürününün uygulamaya konmasından bahsetmiştim. Buna örnek open source bir BPM çözümü olan Intalio olabilir. Yani kurum Intalio ile süreçlerini iyileştirme, yönetme yoluna gitmek için IT’sini re-organize etmek, SOA’ya adım atmak isteyebilir.3. madde belki de SOA’yı itekleyen etkenlerden en önde olanı. Çoğu kurum halen Mainframe ve AS/400 gibi monolitik ortamlarda uygulamalarını çalıştırıyor. Her ne kadar bu ortamlarda geliştirme yapan kurt yazılımcılar(:)) bundan hoşnutsa da web’e açılma gibi istekler onları SOA’ya sürüklüyor.Son olarak, 4. madde’ye örnek verelim. Sigorta kuruluşları Tarsim adlı bir kuruluşa, tarım sigortalarına ilişkin verilerini web servisleri ile aktarmak durumundalar. Bu tip çalışma da SOA’ya temel olabilecek yapıların ortama katılmasına neden olabilir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s