Kurum 2.0

Enterprise 2.0
Sosyal Kurum

Yaklaşık 2 yıl önce, Web 2.0 ile gelen yeniliklerin kurumların hayatlarında göstereceği değişiklikleri gösteren bir sunum ve demo yapmıştık. Sunum şirketin Ankara’da düzenlediği bir organizasyonda, 300 kadar fazla katılımcıya yapılmıştı.

Demo kısmı oldukça ilgi çekiciydi; benim açımdan başka bir yönü de, tüm Murphy Kurallarının işlemesi ve demoyu sahneye çıkmadan yarım saat önce ancak çalışır hale getirmiş olmamdı 🙂 Bir gece öncesinde Murphy çok çalışmış ve demoda kullanılacak laptop’lardan birini alıp götürmüştü aramızdan.

Demo iki perdeden oluşuyordu. Birinci perdede sosyal web’in olmazsa olmazı işbirliği (collaboration) üzerinde duruyorduk. İki çalışan tek müşteri bilgisi üzerinde güncellemeler yapıyor, bunun için de aynı web ortamına embed edilmiş görüntülü konuşma ve mesajlaşma araçlarını kullanıyordu.

İkinci perde de aslında üzerinde konuşuğ durduğumuz BPM, SOA ve Web 2.0 birlikteliğinin gösterisi şeklindeydi. Basitçe, kullanıcının karşısında birbirinden bağımsız işler yapabilen Enterprise Mashup’lar (ya da widget, artık ne derseniz) bir palete yerleştirilmişti. Tüm bu mashup’lar geri planda web servislerini kullanıyordu. Yani kimince Web Oriented Architecture ya da WOA olarak adlandırılan mimariyi modellemiştik. Kullanıcı bir BPM ile modellenmiş iş süreci adım adım ilerliyor, her adımda gereksinim duyduğu aracı paletinden çalışma alanına sürüklüyor ve bu mashup’lar bu andan itibaren beraber çalışmaya başlıyordu. Kısacası gayet janjanlı bir demoydu 🙂

Ben kendi adıma bu demoya Enterprise 2.0 adını vermeyi istemiştim ama olmamıştı. Şimdi aynı ismi Oracle‘dan Vince Casarez kullanıp, beyaz tahta önünde bir sunum yapmış. İçerik açısından çok sağlam olmuş Vince, ama bizimki kadar janjanlı değil 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s