E-Devlet ve Bilgi Toplumu

Başbakanlık, verilen e-devlet hizmetlerinin iyileştirilmesi, tek elden koordine edilip, kullanılan araç ve teknolojilerin daha verimli kullanılması ve hizmet kalitesinin arttırılması için bir kanun tasarısı hazırlamış ve bunu da kamuoyu görüşüne açmış. Detayları aşağıda bulabilirsiniz.

SOA Birlikte Çalışınca (Çalışabilince) Güzel

Birlikte çalışırlığının önemini anlamak çoğunlukla sevimsiz tecrübelerin ardından gerçekleşiyor. SOA açısından en önemli konulardan bir tanesi “birlikte çalışabilirlik”. Uygulamaların standartlar … More